Zpět na hlavní stránku

T
.
 
J
.
 
S
o
k
o
l
 
P
í
s
e
k
O
d
b
o
r
 
v
š
e
s
t
r
a
n
n
o
s
t
i

Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.

Sokolské heslo

TeamGym - Malá oblast 2022

Poslední listopadovou neděli uspořádal Odbor všestrannosti T. J. Sokol Písek Malou oblast v TeamGymu. Do písecké sokolovny a sportovní haly…