Zpět na hlavní stránku

S
o
k
o
l
 
P
í
s
e
k
O
d
b
o
r
 
v
š
e
s
t
r
a
n
n
o
s
t
i

Lví silou, vzletem Sokolím, kupředu kráčejme!

Ze sokolské písně Lví silou
Přihláška

Poslední Sokol

Během června ukončujeme v Sokole cvičení v tomto školním roce, a tak si každé oddělení pro své svěřence připravilo speciální poslední hodinu…