Zpět na hlavní stránku

S
o
k
o
l
 
P
í
s
e
k
O
d
b
o
r
 
v
š
e
s
t
r
a
n
n
o
s
t
i

Lví silou, vzletem Sokolím, kupředu kráčejme!

Ze sokolské písně Lví silou

Sokol žije i v karanténě!

Jelikož obnova cvičení je zatím v nedohlednu, chtěl bych se s Vámi podělit o možnostech cvičení doma. Mnoho Sokolů sdílí svoje cvičení…

Ročenka 2019

Naše pravidelná cvičení jsou nyní pozastavena a tak vám alespoň přinášíme ohlédnutí za minulým rokem v podobně ročenky 2019 odboru…