Zpět na hlavní stránku

T
.
J
.
 
S
o
k
o
l
 
P
í
s
e
k
O
d
b
o
r
 
v
š
e
s
t
r
a
n
n
o
s
t
i

Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.

Sokolské heslo

Nácvik společného tance

Naše sokolská akademie v loňském roce měla jako závěrečné představení jednu novinku - společný tanec všech vystupujících Sokolíků. Letošní…

Pozvánka na KorOrienťák #3

Odbor všestrannosti připravil pro Písečáky již třetí sokolský orienťák. Pokud lačníte po pohybu, zkuste si ho projít - je ideální na…