Zpět na hlavní stránku

T
.
 
J
.
 
S
o
k
o
l
 
P
í
s
e
k
O
d
b
o
r
 
v
š
e
s
t
r
a
n
n
o
s
t
i

Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.

Sokolské heslo

Župní přebor v plavání 2023

V sobotu 14. ledna vyrazili písečtí sokolové z Odboru všestrannosti do Strakonic na závody v plavání, které otevřely letošní všestrannostní…

T. J. Sokol Písek podporují