Zpět na hlavní stránku

T
.
J
.
 
S
o
k
o
l
 
P
í
s
e
k
O
d
b
o
r
 
v
š
e
s
t
r
a
n
n
o
s
t
i

Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.

Sokolské heslo

Letní stanový tábor 2020

I přes veškerá omezení, váhání a nejistotu uspořádal nakonec T. J. Sokol Písek svůj stanový tábor v tradičním termínu na začátku prázdnin.…

Poslední cvičební hodiny 2019/20

Letošní, poněkud narušený, cvičební rok opět končí, a tak naše oddělení v posledních červnových dnech ukončila svá cvičení. RODIČE A DĚTI…