Zpět na hlavní stránku

Registrace na akce
Centra OV

Aktuálně vypsané akce

Registrace

Prosím, vyberte akci a vyplňte Vaše údaje či údaje dítěte.

Pokud se chcete zúčastnit více akcí, odešlete tento formulář pro každou z nich zvlášť.

Pokud do 24h neobdržíte potvrzení o registraci, kontaktujte předsedu odboru.

Údaje účastníka

Kontakt na zákonného zástupce

Data jsou zpracována v souladu s GDPR.