Zpět na hlavní stránku

Obsazenost hal

Vaše rezervace posílejte na e-mail pisek@sokol.eu.
Ceník pronájmu pro nečleny T. J. Sokol Písek.
Platby probíhají výhradně na účet T. J. Sokol Písek č. 9666857001/5500.
Další informace získáte od tajemníka jednoty na čísle 736 740 307.

Oblouková hala 📷

Sportovní hala 📷

Sokolovna 📷

Přísálí 📷

Posilovna 📷

Tělocvičny pro bojové sporty

Kuželna 📷

Sauna a masáže

Loděnice